طرح بازپیرایی با احیاء فضای سبز خیابان سوسن غربی آغاز شد .

بازپیرایی فضای سبز خیابان سوسن غربی واقع در مارلیک در مورخ 96/09/05 به پایان رسید .

07 آذر 1396

بازپیرایی پارکها و فضای سبز در شهر ملارد

عملیات بازپیرایی فضای سبز و معابر پارکها در دست اقدام است.

30 آبان 1396

طرح آبیاری قطره ای در فضای سبز شهر ملارد

اجرای سیستم آبیاری قطره ای در بلوار الغدیر آغاز گردید .

03 آبان 1396

تكثیر قلمه های تهیه شده در سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری ملارد

به همت واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری ملارد تكثیر قلمه های تهیه شده در حال انجام می باشد . 

09 دی 1395

گلدان زدن قلمه های ریشه دار شده

به همت واحد تولیدات سازمان فضای سبز شهرداری ملارد گلدان زدن قلمه های ریشه دار شده در حال انجام می باشد . 

09 دی 1395

تقدیر از بانوان بسیجی نمونه سازمان پاركها و فضای سبز

مراسم تقدیر از بانوان بسیجی نمونه در پایگاه شهدای ملارد سازمان پاركها و فضای سبز برگزار شد . 

24 آذر 1395

سومین نشست مدیر عامل و مسئولین واحدها ی سازمان فضای سبز شهرداری ملارد

سومین نشست مدیر عامل و مسئولین واحدهای سازمان پارکها وفضای سبز در تاریخ 95/09/16 در محل سازمان برگزار شد .

21 آذر 1395