آغاز عملیات بتن فنداسیون ساختمان اداره مالیات و دارایی

بتن ریزی فنداسیون ساختمان اداره مالیات و دارایی در مورخ 97/04/03 انجام گردید.

06 تیر 1397

اجرای آرماتوربندی فنداسیون ساختمان اداره مالیات شهرستان ملارد آغاز گردید.

عملیات آرماتور بندی فنداسیون ساختمان اداره مالیات از مورخ 97/03/24 شروع شد.

28 خرداد 1397

عملیات بتن ریزی فنداسیون جنوبی پروژه فرهنگسرا آغاز گردید.

اجرای بتن ریزی قسمت گالری پروژه فرهنگسرا از مورخ 97/03/19 عملیاتی شد.

23 خرداد 1397

آغاز عملیات عمرانی ساخت پروژه ساختمان اداره دارایی شهرستان ملارد

عملیات بتن مگر فنداسیون ساختمان اداره دارایی از مورخ 97/03/19 اجرایی گردید.

20 خرداد 1397

آرماتور بندی فنداسیون سوله ورزشی در اسپرت پارک مارلیک آغاز شد

عملیات آرماتوربندی سوله وررزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/03/02 اجرا گردید.

05 خرداد 1397

اتمام اجرای قالب بندی فنداسیون ضلع جنوبی قسمت گالری فرهنگسرا

فاز دوم قالب بندی ، تسطیح رمپ و فنداسیون سالن گالری در ضلع جنوبی فرهنگسرا  آغاز شد.

24 دی 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/09 به اتمام رسیده است.

11 آذر 1396