بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل انجام شد

بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

29 آبان 1395

اجرای فونداسیون فرهنگسرای ملارد

آرماتوربندی فونداسیون فرهنگسرای ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

20 آبان 1395

اتمام خاکبرداری رمپ و ادامه آرماتوربندی پارت دوم فونداسیون بازار موبایل شهر ملارد

اتمام خاکبرداری رمپ و ادامه آرماتوربندی پارت دوم فونداسیون بازار موبایل شهر ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 آبان 1395

آرماتوربندی فونداسیون بازار موبایل ملارد

آرماتوربندی فونداسیون بازار موبایل ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

18 مهر 1395