لکه گیری آسفالت ضلع جنوبی میدان مادر جاده اندیشه

لکه گیری آسفالت ضلع جنوبی میدان مادر جاده اندیشه

30 ارديبهشت 1398

ادامه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر ملارد

ادامه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر ملارد

06 اسفند 1397

لکه گیری آسفالت معابر در چندین نقطه از سطح شهر ملارد

عملیات لکه گیری درغرب سرآسیاب و خیابان کاشانی در حال انجام می باشد.

04 بهمن 1397

اجرای عملیات لکه گیری معابر اصلی شهر ملارد در حال انجام می باشد

طرح عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر درنقاطی از سطح شهر در مورخ 97/10/20 اجرایی گردید.

25 دی 1397

لکه گیری و روکش آسفالت مناطقی از سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی، معابر سطح شهر و..... توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آذر 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر های اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 آبان 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر های اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

28 مهر 1397