روکش آسفالت خیابان پرنیان مارلیک

روکش آسفالت بن بست چهاردهم بلوار راغب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 آبان 1395

اجرای کفپوش بازارچه خیرانی مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد کفپوش بازارچه خیرانی مارلیک آغاز و در حال اجرا می باشد . 

26 آبان 1395

جدول گذاری کوچه گلستان واقع در مارلیک

جدول گذاری کوچه گلستان مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .   

25 آبان 1395

اجرای کفپوش ضلع شرقی میدان ساعت مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات کفپوش گذاری ضلع شرقی میدان ساعت مارلیک انجام شد .  

24 آبان 1395

دومین کارگاه آموزشی فرزند پروری در مدرسه دخترانه شهید باهنر مارلیک برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد دومین کارگاه آموزشی فرزند پروری در مدرسه دخترانه شهید باهنر مارلیک در تاریخ 95/08/23 برگزار شد .  

24 آبان 1395

اجرای نهر روسی کوچه فضیلت مارلیک

پس از اجرای پی کنی عملیات ایجاد نهر روسی در کوچه فضیلت بلوار ارغوان مارلیک توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد . 

23 آبان 1395

اجرای بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک

بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک در تاریخ 95/08/17 توسط معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد  اجرا شد . 

23 آبان 1395