اجرای بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک

بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک در تاریخ 95/08/17 توسط معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد  اجرا شد . 

23 آبان 1395

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .

20 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

20 آبان 1395

کارگاه آموزشی فرزند پروری در مدرسه دخترانه شهید باهنر مارلیک

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد کارگاه آموزشی فرزند پروری در مدرسه دخترانه  شهید باهنر مارلیک در تاریخ 95/08/16 برگزار شد . 

19 آبان 1395

لکه گیری و روکش آسفالت بلوار هفت تیر مارلیک

لکه گیری و روکش آسفالت بلوار هفت تیر مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

15 آبان 1395

آسفالت خیابان یاس مارلیک انجام شد .

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آسفالت خیابان یاس مارلیک انجام شد .  

13 آبان 1395

لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک

روکش آسفالت و لکه گیری لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 آبان 1395