تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان ياس مارليك

به همت واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان  ياس مارليك . 

09 آبان 1395

7300 متر زيرسازی و جدولگذاری معابر ملارد و سرآسیاب و مارلیک در مهر 95

مهندس سلگی : 7300 متر زيرسازی و جدولگذاری در ماه مهر در معابر ملارد و سرآسیاب و مارلیک اجرا شد .  

06 آبان 1395

جدول گذاری خیابان سنبل مارلیک

جدول گذاری خیابان سنبل مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395

جدول گذاری خیابان سوسن مارلیک

جدول گذاری خیابان سوسن مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

06 آبان 1395

احداث سرعتگیر در بلوار شهید جمور مارلیک

تعداد 4 مورد سرعتکاه یا همان سرعتگیر در بلوار شهید جمور در مورخ 95/07/24 احداث گردید . 

06 آبان 1395

3300 متر کفپوش در معابر مارلیک و سرآسیاب در مهر 95 اجرا شد .

مهندس سلگی : میزان 3300 متر کفپوش در ماه مهر 95 در معابر مارلیک و سرآسیاب اجرا شد . 

04 آبان 1395

1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در معابر مارلیک اجرا شد .

مهندس سلگی :  1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در ماه های مرداد و شهریور 95 در معابر مارلیک اجرا شد . 

02 آبان 1395