1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در معابر مارلیک اجرا شد .

مهندس سلگی :  1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در ماه های مرداد و شهریور 95 در معابر مارلیک اجرا شد . 

02 آبان 1395

5000 متر کفپوش در معابر مارلیک و سرآسیاب اجرا شد .

مهندس سلگی : میزان 5000 متر کفپوش در ماه های مرداد و شهریور 95در معابر مارلیک و سرآسیاب اجرا شد . 

02 آبان 1395

شروع کفپوش گذاری پیاده رو خیابان آرش مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آغاز شد : شروع کفپوش گذاری پیاده رو خیابان آرش مارلیک . 

29 مهر 1395

مرمت و بازسازی پارک شیوا در مارلیک

به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد صورت گرفت : مرمت و بازسازی پارک شیوا در مارلیک.  

28 مهر 1395

جلسه انتخاب نمایندگان خط تاکسیرانی فاز 3 مارلیک - متروی کرج

جلسه انتخابات تعیین مسئول و شورای خط مسیر تاکسیرانی فاز 3 مارلیک - متروی کرج و همچنین بررسی مشکلات موجود در این مسیر برگزار شد

28 مهر 1395

جدول گذاری خیابان گل مریم مارلیک انجام شد .

جدول گذاری خیابان گل مریم مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

26 مهر 1395

تسطیح و آبپاشی وکوبیدن مصالح زير اساس خیابان گل مریم مارلیک

 تسطیح و آبپاشی وکوبیدن مصالح زير اساس خیابان گل مریم مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

25 مهر 1395