کرسی چینی بازار میوه مارلیک انجام شد

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد کرسی چینی بازار میوه مارلیک در تاریخ 95/05/31 انجام شد . 

08 شهریور 1395

اصلاح بتن زمین والیبال میدان سپاه مارلیک

اصلاح بتن زمین والیبال میدان سپاه مارلیک توسط واحد امنی شهرداری ملارد انجام شد . 

06 شهریور 1395

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395

تسطیح و رگلاژ پیاده رو های پارک پرنیان مارلیک

تسطیح و رگلاژ پیاده رو های پارک پرنیان مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از واحد هماهنگی پارک بانوان مادر مارلیک

شهردار ملارد از واحد هماهنگی پارک بانوان مادر در مارلیک در تاریخ 95/05/28 بازدید به عمل آوردند . 

31 مرداد 1395

بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش پارک پرنیان مارلیک

بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش پارک پرنیان مارلیک توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد انجام در حال انجام می باشد . 

30 مرداد 1395

بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش پارک خیابان سحر مارلیک

بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش  پارک خیابان سحر مارلیک توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد انجام در حال انجام می باشد . 

30 مرداد 1395