تخلیه وسایل ساکنین مجتمع تخریب شده در مارلیک

عملیات تخلیه وسایل ساکنین مجتمع مسکونی تخریب شده در مارلیک از روز شنبه مورخ 94/12/15 آغاز گردید . 

17 اسفند 1394

مقام سازی موقت مجتمع مسکونی تخریب شده در مارلیک

عملیات مقام سازی و مهار موقت مجتمع مسکونی در مارلیک که روز چهارشنبه بر اثر انفجار تخریب گردیده بود توسط شهرداری ملارد انجام شد . 

17 اسفند 1394

جلسه فوق العاده ویژه وضعیت مجتمع مسکونی در مارلیک

در تاریخ 94/12/13 راس ساعت 13 جلسه فوق العاده ویژه در مورد وضعیت مجتمع مسکونی مارلیک که در تاریخ 94/12/12 بر اثر انفجار دچار آسیب جدی شده بود در دفتر شهردار برگزار گردید . 

16 اسفند 1394

انفجار در مجتمع مسکونی واقع در مارلیک

روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 یک مورد انفجار مجتمع مسکونی در مارلیک به علت عدم ایمنی در سیستم گاز مجتمع صورت گرفت . 

16 اسفند 1394

پروژه مجتمع تجاری پارلین

پروژه مجتمع تجاری پارلین واقع در شرق سرآسیاب خیابان بهاره شرقی که از پروژه های بخش خصوصی می باشد ،در ایام الله دهه مبارک فجر قابل افتتاح و بهره برداری می باشد . 

05 بهمن 1394