احداث مجموعه های چند منظوره ورزشی و بحران در شهر ملارد

افزایش سرانه ورزشی و ایجاد پناهگاه ها ی ایمن در مواقع بحران

25 دی 1397

اتمام دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده

با نظار ت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده به اتمام رسید . 

09 دی 1395

آغاز عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی آغاز شد . 

23 آذر 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

تجلیل از پرسنل مجموعه مالی ، حسابداری و درآمد

به همت اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مراسم تجلیل از مجموعه مالی ، حسابداری و درآمد برگزار شد . 

21 آذر 1395

اجرای عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

01 آذر 1395

اجرای سکوی مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

احداث سکوی ویژه تماشاگران مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

30 آبان 1395