اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد تشکیل جلسه داد.

جلسه مدیریت بحران شهرداری ملارد در مورخ 97/08/28 برگزار شد.

29 آبان 1397

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد

ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد در مورخ 96/10/07  به ریاست علی سلگی تشکیل جلسه داد.

07 دی 1396

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران با محوریت شهر ملارد

ستاد مدیریت بحران استان تهران مشترک با جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ملارد در مورخ 96/10/04 نشکیل جلسه داد.

05 دی 1396

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی در تاریخ 95/10/08 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب در تاریخ 95/10/07 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد .

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک در تاریخ 95/10/02 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

06 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در دبیرستان دخترانه نوبت اول پیامبر اعظم (ص) سرآسیاب

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در دبیرستان دخترانه نوبت اول پیامبر اعظم (ص) سرآسیاب در تاریخ 95/10/05 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

06 دی 1395