مراسم روز جهانی و هفته ملی کودک برگزار شد .

مراسم روز جهانی و هفته ملی کودک در پارک امام خمینی (ره) برگزار شد . 

18 مهر 1395

برگزاری مراسم روز چهارم محرم در محل دفتر امام جمعه شهر ملارد

مراسم عزاداری روز چهارم محرم الحرام با میزبانی دفتر امام جمعه محترم شهرستان ملارد و با حضور بیش از 300 نفر از پرسنل شهرداری ملارد و سازمان های تابعه برگزار شد .

15 مهر 1395

برگزاری مراسم روز دوم محرم در شهرداری ملارد

مراسم عزادارای روز دوم محرم در شهرداری ملارد در تاریخ سهشنبه 95/07/13 برگزار شد . 

15 مهر 1395

برگزاری مراسم روز اول محرم در شهرداری ملارد

مراسم عزادارای روز اول محرم در شهرداری ملارد در تاریخ دوشنبه 95/07/12 برگزار شد . 

15 مهر 1395

مراسم رژه سازمان آتش نشانی شهرداری ملارد

مراسم رژه سازمان آتش نشانی شهرداری ملارد به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشان برگزار شد . 

12 مهر 1395

جلسه هماهنگی مراسم محرم 95 در شهرداری ملارد

جلسه هماهنگی مراسم محرم 95 در شهرداری ملارد در تاریخ 95/07/06 در محل دفتر اداره روابط عمومی این شهرداری تشکیل شد . 

08 مهر 1395