تدوین گزارش تصویری بازدید از مرکز توانبخشی ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد طی بازدیدی که در مورخ 94/05/26 از مرکز توانبخشی 

08 شهریور 1394