اتمام عملیات اجرای کفپوش مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش.

کفپوش معابر مقابل مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش در مورخ 97/08/21 به پایان رسید.

23 آبان 1397

با آغاز فصل پاییز اجرای طرح کفپوش معابر در سطح شهر عملیاتی گردید.

اجرای کفپوش معابر کوچه های خیابان مصیب زاده از مورخ97/08/04 آغاز گردید.

10 آبان 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر های اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 آبان 1397

کفپوش معابر دکترحسابی شمالی در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر خیابان دکتر حسابی شمالی در ابتدای بلوار مارلیک از مورخ 97/07/25 شروع شده است.

30 مهر 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر های اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

28 مهر 1397

آغاز عملیات جدولگذاری کتابی در کوچه ها و معابر سطح شهر

جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان معلم و دانش شرقی در حال جدولگذاری می باشد.

23 مهر 1397

اجرای زیر سازی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد آغاز گزدید.

قیر پاشی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد در حال انجام می باشد.

21 مهر 1397