اجرای عملیات تعویض جداول خیابان دانش غربی

عملیات تعویض جداول ضلع شمالی خیابان دانش غربی در حال انجام می باشد.

06 آبان 1397

عملیات آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا به اتمام رسید.

سالن گالری پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 97/03/19  آماده اجرای بتن ریزی گردید.

20 خرداد 1397

كودپاشی فضای سبز شهری ملارد

عملیات کود پاشی فضای سبز انجام گردید

21 دی 1396

بررسی بافت های فرسوده شهر ملارد

علی سلگی : موضوع بافت های فرسوده  شهر ملارد در اولویت کاری این شهرداری قراردارد.

17 دی 1396

عملیات آماده سازی و كودپاشی فضای سبز شهری ملارد درحال انجام است.

به همت فضای سبز شهرداری ملارد عملیات کود پاشی فضای سبز شهر ملارد از موخ 96/10/14 اجرایی گردید.   

17 دی 1396

آگهی تجدید مزایده عمومی

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفا دشت تجدید مزایده عمومی تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب انجام شد.

12 دی 1396

حضور استاندار تهران در ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد + تصاویر

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد به ریاست مهندس مقیمی استاندار محترم تهران 

06 دی 1396