كودپاشی فضای سبز شهری ملارد

عملیات کود پاشی فضای سبز انجام گردید

21 دی 1396

بررسی بافت های فرسوده شهر ملارد

علی سلگی : موضوع بافت های فرسوده  شهر ملارد در اولویت کاری این شهرداری قراردارد.

17 دی 1396

عملیات آماده سازی و كودپاشی فضای سبز شهری ملارد درحال انجام است.

به همت فضای سبز شهرداری ملارد عملیات کود پاشی فضای سبز شهر ملارد از موخ 96/10/14 اجرایی گردید.   

17 دی 1396

آگهی تجدید مزایده عمومی

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفا دشت تجدید مزایده عمومی تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب انجام شد.

12 دی 1396

حضور استاندار تهران در ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد + تصاویر

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد به ریاست مهندس مقیمی استاندار محترم تهران 

06 دی 1396

اجرای بتن مگر جهت اجرای عملیات کف پوش خیابان مصیب زاده

عملیات اجرای بتن مگر جهت کف پوش ضلع جنوبی خیابان مصیب زاده در مورخ 96/09/11  انجام شد.

14 آذر 1396

بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا انجام شد.

عملیات بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر در مورخ 96/08/20 به مرحله اجرا رسید.

29 آبان 1396