ملاقات عمومی باسرپرست شهرداری ملارد

جلسه ملاقات عمومی با سرپرست شهرداری ملارد برگزار گردید

21 خرداد 1398

ملاقات عمومی هفته آخر اردیبهشت

ملاقات عمومی هفته آخر اردیبهشت برگزار گردید

30 ارديبهشت 1398

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 آبان 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/08/29 با شهروندان برگزار شد . 

30 آبان 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 22 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

23 خرداد 1397

پروژه مجتمع ورزشی چند منظوره شهید مطهری در شهر ملارد افتتاح گردید.

مجتمع ورزشی شهید مطهری با حضور دکتر تواهن و مسئولین شهرستان ملارد در مورخ 96/11/21 افتتاح و مورد بهره برداری رسید.

21 بهمن 1396

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 8 تیر 95

ملاقات عمومی شهردار ملارد هر هفته سه شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر برگزار می شود . 

08 تیر 1395

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد با شهروندان 11 خرداد 95

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 95/03/11 با شهروندان برگزار شد .  

13 خرداد 1395