ملاقات عمومی شهردار با مردم شهرستان ملارد

مردم شهرستان ملارد در روز ملاقات عمومی مورخ 98/5/22 با شهردار دیدار کردند.

22 مرداد 1398

ملاقات عمومی شهردار با مردم شریف ملارد

ملاقات عمومی شهرداربا مردم شریف ملارد مورخ 98/5/15 در دفتر ایشان برگزار شد.

15 مرداد 1398

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 8 مرداد 98

ملاقات عمومی شهردار در روز سه شنبه مورخ 98/05/08 با شهروندان ملارد برگزار شد.

08 مرداد 1398

ملاقات مردمی شهرداری ملارد برگزار گردید

ملاقات مردمی شهرداری ملارد صبح امروز با حضور سرپرست شهرداری ملارد و تعدادی از معاونین و مدیران برگزار گردید

11 تیر 1398

ملاقات عمومی باسرپرست شهرداری ملارد

جلسه ملاقات عمومی با سرپرست شهرداری ملارد برگزار گردید

21 خرداد 1398

ملاقات عمومی هفته آخر اردیبهشت

ملاقات عمومی هفته آخر اردیبهشت برگزار گردید

30 ارديبهشت 1398

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 آبان 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/08/29 با شهروندان برگزار شد . 

30 آبان 1397