ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 22 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

23 خرداد 1397

پروژه مجتمع ورزشی چند منظوره شهید مطهری در شهر ملارد افتتاح گردید.

مجتمع ورزشی شهید مطهری با حضور دکتر تواهن و مسئولین شهرستان ملارد در مورخ 96/11/21 افتتاح و مورد بهره برداری رسید.

21 بهمن 1396

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 8 تیر 95

ملاقات عمومی شهردار ملارد هر هفته سه شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر برگزار می شود . 

08 تیر 1395

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد با شهروندان 11 خرداد 95

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 95/03/11 با شهروندان برگزار شد .  

13 خرداد 1395

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 28 اردیبهشت 95

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

28 ارديبهشت 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 14 اردیبهشت 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

14 ارديبهشت 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 7 اردیبهشت 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

07 ارديبهشت 1395