برگزاری ملاقات مردمی شهرداری ملارد

ملاقات مردمی شهرداری ملارد با حضور موسوی شهردار ملارد، معاونت اداری مالی و تعدادی از مدیران و معاونین برگزار گردید

01 مرداد 1398

اولین ملاقات مردمی شهردار جدید ملارد برگزار گردید

اولین جلسه ملاقات مردمی دکتر موسوی شهردار جدید ملارد برگزار گردید

25 تیر 1398

ملاقات مردمی شهرداری ملارد برگزار گردید

ملاقات مردمی شهرداری ملارد صبح امروز با حضور سرپرست شهرداری ملارد و تعدادی از معاونین و مدیران برگزار گردید

11 تیر 1398

دیدار مردمی مهندس سلگی

دیدار مردمی مهندس سلگی

08 اسفند 1397

ملاقات مردمی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان ملارد 30 آذر 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

30 آذر 1395