ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 11 دی 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/10/11 با شهروندان برگزار شد .

11 دی 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 17 مهر97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/07/17  با شهروندان برگزار شد . 

18 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان دهم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

11 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان سوم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

04 مهر 1397

علی سلگی و هیات همراه با فرماندار شهرستان ملارد دیدار نمودند .

دیدار شهردار و معاونین  و مدیران محترم ایشان با دکتر توکلی فرماندار شهرستان منلارد در مورخ 97/06/25

25 شهریور 1397

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی 19 تیر 97

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ  97/04/19 برگزار شد . 

20 تیر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

30 خرداد 1397