آماده سازی محوطه ساختمان مهد کودک شهرداری ملارد

جمع آوری مصالح مازاد و‌نخاله های اطراف مهدکودک شهرداری ملارد در مورخ 97/01/25 انجام شد.

26 فروردين 1397