عملیات تسطیح و جمع آوری نخاله های دپو شده حاشیه بلوار شهیدان شوریابی

شهردار ملارد : در راستای طرح زیبا سازی منظر شهری و همچنین جمع آوری نخاله های دپو شده در حاشیه بلوار شهیدان شوریابی عملیات تسطیح این محور در تاریخ ۹۷/۱۲/۶ توسط معاونت خدمات شهری انجام شد .

06 اسفند 1397

عملیات نخاله برداری، خاکبرداری مناطقی از سطح شهر

نخاله برداری و خاکبرداری چند منطقه از سطح شهر ملارد انجام گردید.

17 مهر 1397

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

09 خرداد 1397

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

02 خرداد 1397

جمع آوری نخاله های چندین منطقه در سطح شهر ملارد

جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب در چندین منطقه در سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

23 ارديبهشت 1397

ادامه نخاله برداری و زیر سازی و تسطیح بلوار کشاورز

ادامه نخاله برداری و تسطیح و آماده سازی بلوار الغدیر شرقی به کمربندی نیایش .

16 ارديبهشت 1397

جمع آوری و تسطیح مناطقی جهت ایجاد بازارهای نوروزی در سطح شهر ملارد

نخاله برداری و تسطیح مناطقی در شهر ملارد جهت استقرار بازارهای نوروزی از مورخ 96/12/13  آغاز گردیده است.

19 اسفند 1396