توزیع رایگان نهال و گلهای گلدانی در مصلی نماز جمعه به روایت تصویر

به مناسبت هفته درختکاری توزیع نهال و گلدان بصورت رایگان در بین شهروندان توزیع گردید.

19 اسفند 1396

توزیع نهال رایگان بین شهروندان در سطح شهر ملارد

به مناسبت هفته درختکاری پس از اقامه نماز جمعه مورخ 96/12/18 نهال رایگان بین شهروندان توزیع گردید.

21 اسفند 1396

توزیع نهال رایگان در بین مردم شهر ملارد

به مناسبت هفته درختکاری 15000 اصله نهال رایگان در بین مردم نوزیع می گردد.

15 اسفند 1396

كاشت بیست اصله نهال پا ئولونیا به صورت آزمایشی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد از کاشت بیست اصله نهال پائولونیا به صورت آزمایشی خبر داد.

16 فروردين 1395