اجرای نهر در خیابان چناران جهت هدایت آبهای سطحی

ایجاد نهرعرضی در خیابان چناران جهت هدایت آبهای سطحی از مورخ 97/08/09 آغاز گردید.

14 آبان 1397

تعویض جداول فرسوده نهر بلوار رسول اکرم در ضلع شرقی

تعویض جداول فرسوده بلوار رسول اکرم (ص) از مورخ 97/03/ 26آغاز شد.

30 خرداد 1397

اجرای نهر روسی در خیابان بهاره غربی سرآسیاب

پس از اجرای پی کنی عملیات ایجاد نهر روسی در خیابان بهاره ربی در مورخ  97/02/16 انجام شد . 

23 ارديبهشت 1397

آغاز عملیات ایجاد نهر در تقاطع بلوار نیایش و خیابان معلم

اجرای نهر در انتهای خیابان معلم تقاطع بلوار نیایش از مورخ 97/02/11 آغاز گردیده است.

16 ارديبهشت 1397

نصب دال های بتنی به روی نهرهای سطح شهر

نصب دال های بتنی به روی نهرهای  تقاطع خیابان  سعدی و بلوار راغب انجام گردید.

01 ارديبهشت 1397

شستشوی نهرهای سطح شهر توسط تانکرهای آب شهرداری ملارد

لایروبی و شستشوی نهرهای خیابان ها و بلوارهای اصلی سطح شهر انجام گردید.

01 بهمن 1396

ترمیم و بازسازی نهرهای بلوار رسول اکرم (ص)

طرح عملیاتی شدن اجرای ترمیم و بازسازی نهرهای فرسوده در سطح شهر ملارد آغاز گردید.

08 آذر 1396