اتمام عملیات اجرای کفپوش مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش.

کفپوش معابر مقابل مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش در مورخ 97/08/21 به پایان رسید.

23 آبان 1397

اجرای جدولگذاری مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش آغاز گردیده است.

عملیات جدولگذاری جلوی مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش از مورخ 97/04/29 عملیاتی شده است.

03 مرداد 1397

عملیات خاکبرداری و زیرسازی محور الغدیر شرقی به کمربندی نیایش آغاز گردید

تسطیح و آماده سازی بلوار الغدیر شزقی به کمربندی نیایش از مورخ 97/01/22 شروع شده است .

27 فروردين 1397

ترمیم و بازسازی جداول فرسوده بلوار نیایش انجام شد.

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید  بلوار نیایش توسط واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد در تاریخ 96/10/24 به اتمام رسید . 

28 دی 1396

بازدید اعضای محترم شورای شهر از روند اجرای عملیات آسفالت بلوار نیایش

اعضای محترم شورای شهر ملارد از روند اجرای روکش آسفالت بلوار نیایش در مورخ 96/10/19 بازدید نمودند .

20 دی 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش آغاز شد.

عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش به میزان 220 تن درمورخ 96/10/18  اجرا گردید .

19 دی 1396

عملیات قیر پاشی و آسفالت بلوار نیایش

اجرای طرح ترمیم آسفالت  بلوار نیایش واقع در سرآسیاب شرقی در مورخ 96/10/16 آغاز گردید .

17 دی 1396