دیدار سرپرست شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر ملارد با رییس دادگستری و دادستان شهرستان ملارد به مناسبت هفته قوه قضائیه

سرپرست شهرداری، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد با رییس دادگستری و دادستان شهرستان ملارد به مناسبت هفته قوه قضائیه دیدارکردند

04 تیر 1398