نصب حفاظ های داخل سوله ورزشی شهید مطهری انجام شد.

حفاط های پیرامون زمین داخل سوله ورزشی شهید مطهری نصب و رنگ آمیزی گردید.

07 بهمن 1396

اتمام سرامیک ضلع شرقی ساختمان اداری سوله ورزشی شهید مطهری

فاز نهایی تکمیل ساختمان اداری سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/01 اجرایی گردید.

04 بهمن 1396

اجرای بتن مگر رینگ زمین های ورزشی در اسپرت پارک

بتن ریزی اطراف زمین های ورزشی  در اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در مورخ 96/11/01  آغاز گردید.

03 بهمن 1396

شروع عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی سوله ورزشی شهید مطهری

به همت واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری  جدولگذاری شد.

28 دی 1396

مراحل پایانی احداث سوله ورزشی شهید مطهری غربی

ادامه موزاییک کاری کف سوله ورزشی شهید مطهری غربی در حال انجام می باشد.

16 دی 1396

بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا انجام شد.

عملیات بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر در مورخ 96/08/20 به مرحله اجرا رسید.

29 آبان 1396

دیواره های سوله ورزشی جنب فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

آغازعملیات دیوار چینی سوله ورزشی فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

24 آبان 1396