تکمیل و بتن ریزی سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

به همت واحد امانی ملارد در تاریخ 95/08/29 سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده تکمیل و بتن ریزی شد . 

30 آبان 1395

اجرای بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک

بتن مگر پیاده روی پارک ورزشی مارلیک در تاریخ 95/08/17 توسط معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد  اجرا شد . 

23 آبان 1395

آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصيب زاده

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصیب زاده انجام شد . 

06 آبان 1395

تقدیر از مربیان ورزشی پارک ها در هفته تربیت بدنی

به مناسبت هفته تربیت بدنی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد از مربیانی که در پارک ها به امر آموزش ورزش همگانی برای شهروندان مشغول بودند تقدیر به عمل آورد . 

29 مهر 1395

افتتاح سالن ورزشی شهدای مدافع حرم سازمان بهشت شهدای شهرداری ملارد

 سالن ورزشی شهدای مدافع حرم سازمان بهشت شهدای شهرداری ملارد در تاریخ 95/06/31 افتتاح گردید . 

05 مهر 1395

زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک

تحت نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک در حال اجرا می باشد . 

01 مهر 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه پارک ورزشی

شهرداری ملارد از پروژه پارک ورزشی در مارلیک بازدید به عمل آورد . 

30 مرداد 1395