عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

27 فروردين 1397

آماده سازی پیاده روی پارک پرنیان جهت اجرای کفپوش

تخریب و آماده سازی معابر پارک پرنیان جهت اجرای کفپوش در مورخ 97/01/16 آغاز گردیده است.

21 فروردين 1397

تسطیح و آماده سازی زمین ورزشی شماره ۲ اسپرت پارک

زمین ورزشی شماره ۲ اسپرت پارک جهت اجرای آسفالت در مورخ 97/01/17 مورد تسطیح و آماده سازی قرار گرفته است.

20 فروردين 1397

ادامه عملیات تسطیح معابر پارک امام خمینی (ره)

معابر پارک امام خمینی (ره) در مورخ 97/01/18 مورد تسطیح و زیر سازی قرار گرفت .

20 فروردين 1397

اجرای آسفالت پیست دوچرخه سواری واقع در اسپرت پارک

عملیات آسفالت پیست دوچرخه سواری در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

20 فروردين 1397

جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.

اجرای جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) از مورخ 96/12/15 در حال انجام می باشد.

19 اسفند 1396

تعویض و بازسازی جداول فرسوده معابر پارک امام خمینی (ره)

عملیات باز سازی و جدولگذاری در معابر پارک امام خمینی (ره)  از مورخ  96/12/14 آغاز گردیده است.

16 اسفند 1396