برخورد واحد کنترل و نظارت با ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد محسن نوروزی مسئول واحد کنترل و نظارت در مصاحبه با روابط عمومی عنوان داشت :

 

04 شهریور 1394