ترمیم و بازسازی تعداد 3 دریچه فلزی در معابر سطح شهر ملارد

تعدادی از پل ها و دریچه های فلزی در سطح شهرملارد در مورخ  97/01/22  مورد بازسازی قرار گرفت .

26 فروردين 1397

ساخت و نصب 2 دهنه پل فلزی در سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد ساخت و نصب دو دهنه پل فلزی مورخ 97/01/21 در سطح شهر انجام گردید.

23 فروردين 1397

ساخت و نصب پل فلزی در معابر سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در نقاطی از معابر سطح شهر صورت گرفت . 

05 اسفند 1396

ساخت پل های سیمانی انبارهای واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد

به همت واحد امانی : ترمیم و باز سازی پل های سیمانی ورودی واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/11/23

26 بهمن 1396

توسط واحد امانی معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت :اصلاح پل های شکسته سطح شهر

اصلاح پل های شکسته سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در مورخ 96/10/20 انجام شد . 

25 دی 1396

ساخت و نصب پل فلزی ورودی کوچه شکوفه

یک دهنه پل فلزی در ورودی خیابان شکوفه در مورخ 96/09/13 نصب گردید.

18 آذر 1396

ساخت و نصب دو عدد پل فلزی در ورودی شهرک اداری

به همت واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب دو عدد پل فلزی در ورودی شهرک اداری صورت گرفت . 

30 آبان 1396