ساخت و نصب دو دهنه پل فلزی در خیابان مصیب زاده

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در نقاطی از معابر سطح شهر صورت گرفت .

06 تیر 1397

ساخت و نصب پل فلزی در معابر سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در نقاطی از معابر سطح شهر صورت گرفت . 

13 ارديبهشت 1397

نصب یک دهنه پل فلزی در خیابان دخانچی سرآسیاب ملارد

ساخت و حمل و نصب یک دهنه پل فلزی در ورودی کوچه 45 خیابان دخانچی سرآسیاب در مورخ 97/02/03 انجام گردید.

09 ارديبهشت 1397

ترمیم و بازسازی تعداد 3 دریچه فلزی در معابر سطح شهر ملارد

تعدادی از پل ها و دریچه های فلزی در سطح شهرملارد در مورخ  97/01/22  مورد بازسازی قرار گرفت .

26 فروردين 1397

ساخت و نصب 2 دهنه پل فلزی در سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد ساخت و نصب دو دهنه پل فلزی مورخ 97/01/21 در سطح شهر انجام گردید.

23 فروردين 1397

ساخت و نصب پل فلزی در معابر سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در نقاطی از معابر سطح شهر صورت گرفت . 

05 اسفند 1396

ساخت پل های سیمانی انبارهای واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد

به همت واحد امانی : ترمیم و باز سازی پل های سیمانی ورودی واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/11/23

26 بهمن 1396