اجرای عملیات دیوار کشی پیاده رو در اسپرت پارک آغاز شد .

عملیات دیوار کشی پیاده رو در اسپرت پارک در مورخ 97/08/10شروع شد.

13 آبان 1397

اجرایی شدن کفپوش پیاده رو بلوار شهید مطهری تقاطع میدان نهم دی

به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای کفپوش بلوار شهید مطهری از مورخ 96/09/20 شروع شد. 

23 آذر 1396

زیر سازی و اجرای بتن مگر پیاده روی خیابان امام خمینی (ره) سرآسیاب غربی

زیر سازی و اجرای بتن مگر خیابان امام خمینی (ره)  در تاریخ 95/09/17 توسط معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد  انجام شد . 

21 آذر 1395

ادامه جدول گذاری پیاده روی پارک ولایت بلوار نیایش

جدول گذاری پیاده روی پارک ولایت بلوار نیایش توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد . 

02 آذر 1395

ادامه کفپوش گذاری پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری  ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی توسط معاونت فنی عمرانی شروع شده است . 

29 آبان 1395

کفپوش گذاری ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری  ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

25 آبان 1395

آماده سازی پیاده روی ضلع شرقی بلوار دکتر حسابی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد آماده سازی پیاده روی ضلع شرقی بلوار دکتر حسابی انجام شد . 

25 آبان 1395