چاپ و نصب بنرهای اهمیت و جایگاه انتخابات

بنرهای اهمیت و جایگاه انتخابات و حضور مردم در این امر ملی صبح امروز چاپ و توسط تیم اجرایی اداره روابط عمومی شهرداری ملارد نصب شد . 

27 بهمن 1394