درختان كهنسال چنار در خیابان چناران ،در مسیر بازپیرائی

فضای سبز خیابان چناران در فاز سه مارلیک مورد بازپیرایی قرار گرفت.

21 خرداد 1397

عملیات عمرانی رفوژ میانی در بلوار چناران فاز سه مارلیک آغاز گردید.

اجرای ترکیبی سنگ مالون و کفپوش در رفوژ بلوار چناران از مورخ  97/03/09 شروع شد.

12 خرداد 1397

احداث نهر عرضی در خیابان چناران

به همت واحد امانی شهرداری ملارد نهر عرضی در خیابان چناران احداث شد . 

05 دی 1395