صعود اسماعیل جلیله وند به قله 5047 متری کازبک گرجستان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد آقای اسماعیل جلیله وند از پرسنل شهرداری ملارد به مناسبت هفته دولت به قله 5047 متری کاربک گرجستان صعود نمودند.

07 شهریور 1394