اجرای کفپوش و سنگ مالون در پروزه پارک شهرک جعفریه

پروژه پارک شهرک جعفریه در حال اجرای کفپوش معابرآن  با سنگ مالون می باشد

27 آبان 1397

زیرسازی وجدول گذاری کفپوش خیابان دانش غربی ادامه دارد

عملیات جدولگذاری کفپوش خیابان دانش غربی از مورخ 97/08/05 آغاز گردیده است .  

12 آبان 1397

اجرای کف پوش پیاده روی اطراف سوله ورزشی

عملیات کفپوش پیاده رو اطراف سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/07 در حال انجام می باشد.  

09 بهمن 1396