اجرای عملیات کفپوش در معابرغرب سرآسیاب

خیابان شهید صدوقی در حال اجرای کفپوش معابر می باشد.

23 مهر 1398

اتمام اجرای کفپوش در خیابان اطلس شرقی

عملیات زیر سازی و کفپوش معابر خیابان اطلس شرقی به پایان رسید

23 مهر 1398

ادامه زیرسازی و اجرای کفپوش در مناطق سرآسیاب ملارد

عملیات اجرای کفپوش در معابر خیابان شهید صدوقی در حال انجام می باشد.

09 مهر 1398

عملیات زیرسازی و اجرای کفپوش خیابان آیت الله سعیدی در حال انجام می باشد.

انجام عملیات عمرانی خیابان آیت الله سعیدی در ضلع شرقی بلوار راغب

22 دی 1397

ادامه اجرای کفپوش بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد.

کفپوش بلوار شهید جمور حدفاصل میدان ساعت تا میدان سپاه از مورخ 97/10/10 در حال اجرا می باشد.

16 دی 1397

ادامه زیرسازی و اجرای کفپوش در مناطق شرق سرآسیاب

عملیات اجرای کفپوش در بلوار راغب در حال انجام می باشد.

16 دی 1397

ادامه عملیات اجرای کفپوش معابر مصیب زاده خیابان امام حسین(ع)

کفپوش معابر خیابان مصیب زاده خیابان امام حسین (ع) در حال انجام می باشد.

14 آذر 1397