اجرای عملیات کفپوش ضلع غربی در معابر دکتر حسابی

کفپوش ضلع غربی معابر خیابان دکتر حسابی در حال انجام می باشد.

09 مهر 1397

آغاز عملیات کفپوش در ضلع غربی معابر خیابان دکتر حسابی

کفپوش ضلع غربی پیاده روی خیابان  دکتر حسابی از مورخ 97/06/15 آغاز گردیده است.

26 شهریور 1397

ادامه اجرای کفپوش معابر پارک شیوا

بازسازی و بهسازی معابر پارک شیوا در حال انجام می باشد.

17 شهریور 1397

اجرای مراحل پایانی کفپوش سوله ورزشی مارلیک

مراحل پایانی عملیات کفپوش سالن ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/24 در حال انجام می باشد.

25 مرداد 1397

اجرای نماکاری برکه واجرای کفپوش معابراصلی پارک امام

عملیات کفپوش معابراصلی و نماکاری برکه پارک امام در مورخ 97/05/20 در حال انجام می باشد.

21 مرداد 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/19 آغاز گردیده است.

23 خرداد 1397

آغاز عملیات بتن ریزی به منظور اجرای کف پوش حیاط ساختمان شهرداری ملارد

تخریب و بتن ریزی حیاط ساختمان مرکزی شهرداری ملارد از مورخ 97/03/16 شروع شد.

20 خرداد 1397