ادامه عملیات اجرای کفپوش معابر مصیب زاده خیابان امام حسین(ع)

کفپوش معابر خیابان مصیب زاده خیابان امام حسین (ع) در حال انجام می باشد.

14 آذر 1397

عملیات اجرای کفپوش بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد

کفپوش بلوار شهید جمور حد فاصل میدان ساعت تا میدان سپاه در حال انجام می باشد.

29 آبان 1397

اتمام عملیات اجرای کفپوش مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش.

کفپوش معابر مقابل مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش در مورخ 97/08/21 به پایان رسید.

23 آبان 1397

ادامه عملیات تخریب معابر خیابان مصیب زاده به منظور اجرای کفپوش

معابر کوچه امام حسین (ع) در خیابان مصیب زاده به مرحله اجرای کفپوش رسید.

23 آبان 1397

اجرای عملیات کفپوش معابر پارک شهرک جعفریه ادامه دارد

عملیات کفپوش معابر پروژه پارک شهرک جعفریه در حال انجام می باشد.

21 آبان 1397

با آغاز فصل پاییز اجرای طرح کفپوش معابر در سطح شهر عملیاتی گردید.

اجرای کفپوش معابر کوچه های خیابان مصیب زاده از مورخ97/08/04 آغاز گردید.

10 آبان 1397

اجرای زیرسازی وکفپوش خیابان آیت الله سعیدی در حال انجام می باشد.

عملیات زیرسازی وکفپوش خیابان ایت الله سعیدی از مورخ 97/08/01 آغاز گردید.

05 آبان 1397