اجرای مراحل پایانی کفپوش سوله ورزشی مارلیک

مراحل پایانی عملیات کفپوش سالن ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/24 در حال انجام می باشد.

25 مرداد 1397

اجرای نماکاری برکه واجرای کفپوش معابراصلی پارک امام

عملیات کفپوش معابراصلی و نماکاری برکه پارک امام در مورخ 97/05/20 در حال انجام می باشد.

21 مرداد 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/19 آغاز گردیده است.

23 خرداد 1397

آغاز عملیات بتن ریزی به منظور اجرای کف پوش حیاط ساختمان شهرداری ملارد

تخریب و بتن ریزی حیاط ساختمان مرکزی شهرداری ملارد از مورخ 97/03/16 شروع شد.

20 خرداد 1397

عملیات کفپوش معابر خیابان چناران به اتمام رسید.

پایان اجرای کفپوش خیابان چناران در فاز سه مارلیک با انواع سنگهای مالون 

17 خرداد 1397

اتمام عملیات کفپوش انتهای ضلع شمالی خیابان مصیب زاده در شرق سرآسیاب

عملیات کفپوش انتهایی خیابان مصیب زاده در مورخ 97/03/08 به اتمام رسید.

17 خرداد 1397

اجرای عملیات کف پوش مالون و کوبیک در پارک مشاهیر

اجرای سنگفرش دور رینگ در پرک مشاهیر از تا97/02/17 آغاز گردید.

23 ارديبهشت 1397