اجرای کفپوش و سنگ مالون در پروزه پارک شهرک جعفریه

پروژه پارک شهرک جعفریه در حال اجرای کفپوش معابرآن  با سنگ مالون می باشد

27 آبان 1397

اجرای سرامیک کف بازار موبایل در حال انجام می باشد.

اجرای عملیات سرامیک کف طبقات بازار موبایل واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/10/26 آغاز گردید. 

27 دی 1396

اتمام زیر سازی و بتن ریزی کف سوله ورزشی بلوار شهید مطهری غربی

نسطیح و آغاز عملیات بتن ریزی کف فرهنگسرا واقع در بلوار شهید مطهری غربی در مورخ 96/10/07 به اتمام رسید.

09 دی 1396

اجرای بتن مگر کف سکوی زباله و مخلوط ریزی اطراف سکو

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد بتن مگر کف سکوی زباله و مخلوط ریزی اطراف سکو در حال اجرا می باشد . 

05 دی 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام

به همت واحد امانی و با همکاری سازمان بهشت شهداء بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/04انجام شد . 

06 آذر 1395

تهیه و اجرای سنگ کف مقبره شهدای گمنام پارک امام خمینی (ره)

به همت واحد امانی انجام شد : تهیه و اجرای سنگ کف مقبره شهدای گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/01 .

02 آذر 1395