برگزاری کارگاه توجیهی آسیب شناسی و پیشگیری ازاعتیاد

کارگاه توجیهی آسیب شناسی و پیشگیری از اعتیاد در مورخ 97/09/29 برگزار شد .

01 دی 1397

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

ششمین دوره کارگاه آموزش مهارتهای زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد در مورخ 97/09/20 برگزار شد

21 آذر 1397

کلاسهای متنوع هنری در خانه فرهنگ شهرداری برگزار می گردد

خانه فرهنگ شهرداری ملارد در رشته های مختلف کلاس برگزار می نماید .

20 آذر 1397

کلاسهای هنری در خانه فرهنگ شهرداری ملارد برگزار می گردد.

برگزاری کلاسهای قالی بافی و دوره های تخصصی خط در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

08 آذر 1397

برگزاری كلاس آموزشی دربوستان مادر مارلیک

کلاسهای آموزشی در بوستان مادر مارلیک ویژه بانوان برگزار می گردد.

18 مرداد 1397

برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشت و درمان بیماریها در بوستان مادر شهرداری ملارد

کلاسهای آموزشی برای بانوان در بوستان مادر ویژه بانوان برگزا گردید.

17 خرداد 1397

برگزاری کلاس های پدافند غیر عامل شهری در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد کلاس های پدافند غیر عامل شهری در خانه فرهنتگ شهرداری ملارد برگزار گردید.

19 بهمن 1396