برگزاری دوره مربی گری رشته کیک بوکسینگ در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

یکدوره کلاسهای مربی گری در خانه فرهنگ شهرداری ملارد برگزار می گردد.

11 آذر 1397