اتمام اجرای قالب بندی فنداسیون ضلع جنوبی قسمت گالری فرهنگسرا

فاز دوم قالب بندی ، تسطیح رمپ و فنداسیون سالن گالری در ضلع جنوبی فرهنگسرا  آغاز شد.

24 دی 1396

عملیات بتن ریزی قسمت گالری فرهنگسرا آغاز گردید.

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای بتن ریزی سالن گالری فرهنگسرا در مورخ 96/10/11 آغاز گردید.

12 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرمانور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/26 به اتمام رسید.

28 آذر 1396

آغاز اجرای آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/02 آغاز گردیده است.

08 آذر 1396

اتمام اجرای بتن مگر فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای ملارد

عملیات بتن فنداسیون قسمت گالری فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/08/20 به پایان رسید . 

21 آبان 1396