گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش عمرانی و متوفیات

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش عمرانی و متوفیات به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395

گزارش تصویری از مراسم شب خاطره

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مراسم شب خاطره با نام حبیب دلها شب چهارشنبه 95/05/06  به یاد دوران طلایی دفاع مقدس و بزرگداشت مقام ایثارگران و جانبازان در ملارد برگزار گردید .

11 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

07 مرداد 1395

گزارش تصویری از افتتاح دفتر امام جمعه شهرستان ملارد

دفتر جدید امام جمعه شهرستان ملارد عصر روز گذشته افتتاح شد . 

05 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

05 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد درتیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد درتیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395