گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیرماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیرماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش تصویری از راه اندازی غرفه های بانوان بد سرپرست در ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد غرفه های فروش لوازم مصرفی و پوشاک و صنایع دستی ویژه بانوان بد سرپرست شهر ملارد به همت معاونت فرهنگی اجتماعی این شهرداری و اداره بهزیستی شهرستان ملارد راه اندازی شد . این غرفه ها در بلوار شهید جمور جنب پارک مادر بانوان و از تاریخ 95/04/28 الی 95/04/30  دایر بوده است . 

03 مرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

03 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

28 تیر 1395