گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

02 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد :

02 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد معاونت حمل نقل و ترافیک شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد  ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عمکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش فعالیت های واحد فرهنگی گلزار شهدای ملارد در راستای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان

واحد فرهنگی گلزار شهدای ملارد در راستای پرکردن اوقات فراغت  دانش آموزان ، کلاس های متنوع و مفرحی را تدارک دیده و با بهره گیری از دانش مربیان مجرب تابستان امسال نیز همچون سالهای گذشته وظیفه خود را به خوبی ایفا نموده است. 

31 خرداد 1395