کسب رتبه اول شهرداری ملارد در گزارش عملكرد 6 ماهه اول 95 روابط عمومي شهرداري هاي استان تهران

رهگذر : اداره روابط عمومی شهرداری ملارد توانست در گزارش عملکرد شش ماه اول سال 95 روابط عمومی شهرداری های استان تهران رتبه نخست را کسب نماید . 

28 مهر 1395

گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 شهریور 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش تصویری از مراسم روز دختر در پارک بانوان

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مراسم گرامیداشت روز دختر در پارک بانوان مادر در تاریخ 95/05/14 برگزار گردید . 

17 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش فرهنگی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش فرهنگی به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395