گزارش تصویری مراسم تجلیل از جانبازان و پاسداران

مراسم تجلیل از جانبازان و پاسداران در تاریخ 95/02/23 توسط شهرداری ملارد انجام شد . 

25 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی  شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد :

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94  به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد :

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395