گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94  به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد :

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد اجرائیات شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد اجرائیات شهرداری ملارد در فروردین ماه 1395 به شرح ذیل می باشد : 

08 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان میادین و میوه تره بار شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

08 ارديبهشت 1395