عملیات تامین روشنایی خیابان 555 آغاز گردید.

تخلیه تیرهای برق خیابان 555 به منظور تامین روشنایی آن منطقه از مورخ 96/12/13 آغاز گردیده است.

23 اسفند 1396

تعویض جداول خیابان 555 سرآسیاب آغاز گردید.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جداول کوچه شانزدهم خیابان 555 تعویض گردید.

19 آذر 1396

جدول گذاری و تعویض نهر قدیمی خیابان سعدی (555 )

جدول گذاری خیابان سعدی (555) و تعویض نهر قدیمی در دو طرف شمالی و جنوبی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

22 ارديبهشت 1395

زیرسازی وطرح تعریض خیابان سعدی ( 555 )

زیر سازی و طرح تعریض خیابان سعدی ( 555 ) واقع در بلوار رسول اکرم (ص) توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

21 ارديبهشت 1395