سخن شهردار

07 مرداد 1394 0 comment

 

مبحث مدیریت شهری و در راس آن مدیریت شهری خدمات رسان که مجموعه شهرداری را در بر می گیرد عبارت است از ساماندهی و برنامه ریزی خدمات رسانی به شهروندان با تخمین بهینه امکانات براساس اولویت بندی به بیشترین نیازها اما متاسفانه رویکرد بهره برداری از امکانات که منظور امکانات مالی است امروزه اساسی ترین دغدغه این بخش از مدیریت شهر را تشکیل می دهد عدم تناسب انتظارات با امکانات مقوله است کهتحقق و بررسی اساسی را می طلبد استقلال مالی پیش از موعد شهرداری ها بدون فرایند زیرساختی ضربه ای مهلک بر پیکره شهرهایی مانند ملارد که روش های نوین تامین مالی در ان محدود است وارد ساخته است استفاده از بخش خصوصی مهمترین رویکرد دستیابی به استقلال مطرح می شود که شهرداری ملارد با ایجاد بستر مناسب و با تفکر استفاده از ظرفیته های شهر تاکنون توانسته است با همیاری این بخش گام های موثری بردارد.و همچنین با توجه به جمعیت بالای شهر ملارد و پتانسیل خوب جهت بازدهی سرمایه گذاری ها شهرداری ملارد از تمام خدمتگزارن این عرصه دعوت به همکاری نموده و دست ایشان را به گرمی می فشارد اما از انجا که شناسایی ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های مشارکتی پروسه ای است که در دراز مدت منجر به حصول نتیجه می شود لذا در مسیر کوتاه مدت مدیریت شهری نیاز به حمایت های دولت به ضرورت احساس می شود همچنین از انجا که شهرهای حاشیه تهران خوابگاه جمعیت فعالی است که کار و بازده اساسی خود را در تهران عرضه داشته و خانه و استراحتگاه هایشان در شهرهایی چون ملارد است نیاز به نگاه ویژه به حومه استان تهران خواسته اساسی مدیریت شهری می باشد.یکی دیگر از مشکلات پیش روی و هزینه بر در شهر ملارد عدم هماهنگی دستگاه های خدمات رسان با شهرداری می باشد که هرساله موجب هدر رفتن صدها میلیون تومان سرمایه نقدی شهر جهت ترمیم و مرمت آن چیزی است که در اثر اینناهماهنگی از عمران و چشم انداز شهری تخریب می گردد. والی متاسفانه و به دلیل در اولویت بودن آرامش شهروندان هر باره شهرداریمی بایست این هزینه را متحمل می گردد حفاری های پی در پی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی خاصه در معابر و میادین تازه تاسیس یابازسازی شده شهری هر ساله خسارات مالی زیادی به شهرداری وارد نموده و این امر هزینه فرصت خدمت رسانی بهینه در نقاط شهر خواهد شد انچه امروز در شهرداری ها به عنوان بیلان عملکرد ارائه می شود شاید یک دهم توان ایشان باشد که به دلیل مواضع و عوامل پیرامونی در حالت بالقوه مانده و در دراز مدت بالفعل می گردد اگر چه در این راهبرد از تلاش و کوشش شورای محترم اسلامی شهر ملاردبه عنوان حامی و پشتیبان و گره کگشای شهرداری نمی توان غافل شد اما چون می بایست سایر مراجع ذیصلاح در این امر یار و مددکار شورای شهر باشند شهرهایی چون ملارد سال ها طعم تلخ بی سامانی ناشی از عدم هماهنگی مدیریت یکپارچه شهری را تجربه خواهند کرد. امروز به زعم خود انچه در توان داشته ایم را بروز داده ایم اما شهروندان ملارد سزاوار بهترین هایی هستند که به مدد حمایت های دولت محترم قطعاً دست یافتن به ان حالت ارمانی دور از ذهن نخواهد بود.

موارد مرتبط