یاسر کرمی

13 آذر 1396 0 comment

 

نام و نام خانوادگی : یاسر کرمی

سمت : مدیر ارتباطات و امور بین الملل

تلفن تماس : 3-65161001 داخلی 215 - 65406707

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم سیاسی