معاونت توسعه مدیریت و منابع

شهرداری ملارد

Mobirise

مهندس جهان رضا شیبانی

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ملارد

جهان رضا شیبانی معاون توسعه مدیریت و منابع

تماس با ما

آدرس

ملارد، بلوار رسول اکرم (ص)، ساختمان مرکزی شهرداری ملارد، طبقه دوم

تلفن

۶۵۱۶۱۰۰۱-۳
داخلی ۱۵۴

کلیه حقوق محفوظ است -  مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ©

Built with Mobirise - Click here