مدیریت امور مالی 

شهرداری ملارد

Mobirise

سعید محمد حسینی خواه

مدیر امور مالی و حسابداری شهرداری ملارد

جواد اسدی

تماس با ما

آدرس

ملارد، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی بلوار الغدیر
ساختمان مرکزی شهرداری ملارد - طبقه اول

تلفن

۶۵۱۶۱۰۰۱-۳
 داخلی ۱۶۸

کلیه حقوق محفوظ است -  مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ©

https://mobirise.com html site creator